Alamat Baru Kami

Alamat Baru Kami

Klik di FOTO

Friday, April 09, 2010

Sidang DUN Perlis: Masalah disiplin pelajar sekolah meningkat

KANGAR - Masalah disiplin pelajar sekolah rendah dan menengah di Perlis semakin meningkat pada tahun 2009 berbanding tahun 2010.

Ini termasuk peningkatan dalam bagi mereka yang tebabit dalam salahlaku jenayah dan kes lucah.

Berpandukan rekod dari Jabatan Pelajran Negeri, bilangan murid sekolah rendah yang terbabit dalam pelbagai kesalahan adalah seramai 731 orang pada tahun 2008 dan meningkat kepada 1,176 pada tahun lalu.

Bagi sekolah menangah pula, bilangan pelajar yang terbabit dengan pelbagai salah laku ialah 985 orang pada tahun 2008 dan meningkat kepada 2,188 pada tahun lalu.

Perkara ini dinyatakan oleh Menteri Besar Perlis, Dato' Seri Dr Md Isa Sabu yang menjawab pertanyaa lisan Ustaz Hashim Jasin (PAS-Sanglang) pada Sidang Dewan Undangan Negeri Perlis 6 April lalu.

Pelajar-palajar ini terbabit dalam lapan kategori salah laku iaitu jenayah, kes lucah, kekemasan diri, tidak menepati masa, kurang sopan, tingkah laku musnah, ponteng dan kenakalan.

Jumlah pelajar sekolah rendah dan menengah yang terbabit dalam kesalahan jenayah pada tahun 2008 ialah seramai 256 orang, manakala jumlah ini ini meningkat kepada 470 pada tahun 2009.

Selain itu, mereka yang terbabit dengan kes lucah pula ialah seramai 57 orang pada tahun 2008 dan meningkat kepada 119 orang.

No comments: