Alamat Baru Kami

Alamat Baru Kami

Klik di FOTO

Tuesday, December 14, 2010

Bajet Perlis 2011: Defisit naik lagi

Bajet Perlis 2011 dibentangkan oleh Menteri Besar, Dato' Seri Dr Md Isa Sabu pagi tadi.

Keseluruhan bajet yang dicadangkan ialah sebanyak RM262 juta yang merangkumi RM 174 juta perbelanjaan mengurus dan RM 88 juta bagi perbelanjaan pembangunan. Bajet 2011 ini meningkat berbanding tahun lalau di mana perbelanjaan mengurus dan pembangunannya masing-masing sebanyak RM143 juta dan RM55 juta.

Hasil yang dianggarkan bagi negeri Perlis pada tahun 2011 ialah sebanyak RM89 juta , meningkat sebanyak RM21.9 juta berbanding RM67 juta pada tahun ini.

Bagaimanapun, kerajaan negeri akan terus mengalami defisit sebanyak RM85 juta, meningkat sebanyak 12 peratus berbanding 76 juta pada tahun 2010.

No comments: