Alamat Baru Kami

Alamat Baru Kami

Klik di FOTO

Friday, November 14, 2008

Soalan-soalan lisan Adun PAS di sidang Dewan Undangan Negeri Perlis (12 & 13 November)

Soalan Lisan untuk sidang hari kedua dan ketiga 

YB Ustaz Hashim Jasin (PAS-Sanglang)

1. Apakah wujud perubahan dasar kerajaan negeri berhubung aliran dan pegangan Islam di negeri ini? Sekiranya wujud, apakah pendekatan baru yang digunapakai oleh kerajaan negeri?

2. Nyatakan kedudukan sebenar isu perjawatan Mufti kerajaan negeri Perlis dan langkah yang telah diambil oleh kerajaan negeri bagi mengatasi isu yang berbangkit?

3. Sejauh manakaha perlaksanaan Kajian Semula Projek Koridor Utara (NCER) yang melibatkan negeri Perlis? Nyatakan juga perubahan-perubahan yang bakal berlaku dalam projek tersebut?

4. Nyatakan jumlah pengambilan dan kategori tanah yang terlibat bagi Projek Jalan Persimpangan Alor Sena-Padang Melangit?

YB Rus'sele Eizan (PAS-Simpang Empat)

1. Apakah langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa bagi mengawal harga input pertanian di negeri ini? Sejauh manakah pula ketepatan masa pengagihan input pertanian khususnya baja subsidi kepada para penanam padi yang terlibat?

2. Sejauhmanakah wujud penyelarasan harga belian pad di kalangan pengilang-pengilang padi di negeri Perlis? Apakah pula peranan kerajaan negeri di dalam memastikan petani mendapat manfaat yang setimpal daripada perubahan harga padi yang baru?

3. Nyatakan secara perbandingan jumlah kes anak luar nikah di negeri Perlis bagi tahun 2007 dan 2008 (Januari hingga September)? Nyatakan juga kedudukan tahap disiplin pelajar bagi sekolah-sekolah di negeri ini? Nyatakan apakah langkah yang telah diambil bagi mengatasi penglibatan pelajar sekolah dengan gejala sosial di negeri ini?

4. Apakah kerajaan negeri mempunyai rancangan meningkatkan taraf Stesen Bas Ekspress di negeri ini? Sejauh manakah pula inisiatif kerajaan terhadap kemudahan asas khususnya surau dan tandas awam di Stesen Bas Ekspress kini?

No comments: