Alamat Baru Kami

Alamat Baru Kami

Klik di FOTO

Wednesday, November 12, 2008

Soalan-soalan lisan Adun PAS di sidang Dewan Undangan Negeri Perlis

Soalan Lisan untuk sidang hari pertama (11 November)

YB Ustaz Hashim Jasin (PAS-Sanglang)

1. Sejauh manakah keberkesanan Program Ihya Ramadhan Kerajaan Negeri bagi Tahun 2008? Nyatakan juga cadangan baru yang bakal dilaksanakan dalam menyalurkan sumbangan kepada golongan miskin dan anak yatim di negeri ini?

2. Adakah Kerajaan Negeri mewujudkan Pelan Tindakan bagi menangani kesan kemelesetan Ekonomi Global? Sekiranya ada, nyatakan apakah langkah yang bakal diambil untuk mengatasi kesan tersebut.

YB Rus'sele Eizan (PAS-Simpang Empat)

1. Sejauh manakah peranan Pihak Berkuasa terhadap usaha menyelesaikan permasalahan berkaitan kemudahan asas di pekan-pekan kecil di negeri Perlis? Nyatakan juga langkah yang telah diambil bagi menyelesaikan masalah longkang, lampu jalan dan jalan yang rosak di dalam kawasan Simpang Empat?

2. Nyatakan langkah Kerajaan Negeri di dalam merealisasikan slogan "Pertanian Sebagai Perniagaan" di negeri ini? Nyatakan juga kesan daripada bantuan kerajaan terhadap faktor peningkatan hasil pertanian di negeri ini?

No comments: