Alamat Baru Kami

Alamat Baru Kami

Klik di FOTO

Wednesday, November 05, 2008

PENGENALAN MENGENAI PAS

Artikel ini diambil dari lamanweb PAS yang lama 

Apa itu PAS?

PAS atau Parti Islam Se Malaysia berasal dari dari rintisan Hizbul Muslimin yang ditubuhkan pada 14 Mac 1948 sebelum merdeka. Hizbul Muslimin diharamkan oleh British pada bulan Ogos 1948

Walaupun begitu obor perjuangan Hizbul Muslimin diteruskan sehinggalah PAS ditubuhkan pada 24 November 1951.

Kini PAS adalah pertubuhan berdaftar dan ia bukan pertubuhan bawah tanah.

Apakah prinsip dan dasar dalam Perlembagaan PAS?

Dasar PAS ialah Islam dan seruan PAS ialah Allahuakbar. PAS bukan parti kominis atau nasionalis.

Matlamat PAS ialah memperjuangkan bagi mewujudkan sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalam nilai-nilai Islam dan hukum-hukumnya menuju keredhaan ALLAH.

PAS mempertahankan kesucian Islam serta kedaulatan dan kemerdekaan negara.

Mengapa Gerakan Islam atau Harakah Islam ditubuhkan?

Tuntutan Islam: "Hendaklah ada satu golongan daripada kamu yang menyuruh kepada kebajikan, menegakkan yang ma'aruf dan mencegah kemungkaran"( Ali- Imran: 104).

Rasul dan nabi-nabi. Ulama' adalah waris para ambiya'.

Persidangan para ulama', tuan-tuan, guru, dan ustaz-ustaz yang bersidang di Sekolah Agama AL- Syarif di gunung Semanggol, Perak pada tahun 14 November 1948 telah bersependapat betapa perlunya kewujudan suatu gerakan Islam atau Harakah Islamiyyah apabila tidak ada negara Islam.

Bagaimana menjadi ahli PAS?
PAS adalah suatu pertubuhan berdaftar dan di sisi undang-undang Malaysia. Oleh itu, keahlian PAS terbuka kepada rakyat Malaysia yang mencapai usia baligh dan berugama Islam tanpa mengira latar belakang kaum.

Kaum Melayu, Cina, India, orang asli dan semua rakyat Malaysia yang beragama Islam yang bermastatutin di Malaysia boleh memohon menjadi ahli PAS.

Menjadi ahli PAS di negara ini bukan kesalahan jenayah. Oleh itu, samada anda pegawai kerajaan, korporat, teknokrat, profesional, kerani, peniaga kecil-kecilan, buruh, petani, nelayan, lelaki dan perempuan, anda boleh menjadi ahli PAS.

Dapatkan borang permohonan ahli PAS dari cawangan berdekatan.

Bagiamana kedudukan orang bukan Islam jika PAS memerintah?

Boleh memilih agama masing-masing.

Boleh mengamalkan cara hidup dan budaya kaum masing-masing.

Hak bukan orang Islam dijamin termasuk aktiviti ekonomi yang tidak bercanggah dengan Islam, keselamtan diri, harta benda, dan keluarga mereka, peluang mendapatkan pendidikan, peluang pekerjaan, kebajikan, dan hubungan bermasyarakat.

Bagaimana dengan arak pelacuran, judi dan rasuah jika PAS memerintah?

Prinsip umum menyatakan bahawa sesuatu yang boleh merosakkan diri sendiri dan menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan orang lain dalam masyarakat boleh diharamkan.

Penggunaan arak di kalangan bukan Islam adalah terhad, dan haram ke atas orang Islam.

Judi, pelacuran, dan rasuah bukanlah budaya orang bukan Islam dan diharamkan ke atas orang Islam.

Mengapa PAS tidak sehaluan dengan UMNO?

Dasar PAS ialah Islam. PAS hanya boleh bersatu dengan parti yang menerima dasar ini. Dasar UMNO ialah kebangsaan atau nasionalisma.

PAS menerima Islam sebagai suatu cara hidup dan mahu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berkebajikan serta mendapat keampunan dan keredhaan Tuhan manakal aUMNO mahu mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara sekular yang memisahkan agama dari semua aspek kehidupan.

PAS tidak bersetuju dengan beberapa bahagian dalam Perlembagaan Persekutuan kerana ia bercanggah dengan prinsip dan dasar keadilan sejagat manakala UMNO masih terus-menerus mahu mengekalkan Perlembagaan Persekutuan yang bercanggah dengan prinsip dan dasar keadilan sejagat.

PAS menolak sebarang bentuk judi, pelacuran, rasuah, pergaulan bebas, riba, dan hiburan yang melalaikan manakala UMNO tidak bersungguh-sungguh dalam membanteras kemungkaran.

Apakah prinsip PAS dalam soal kerjasama dengan UMNO atau parti-parti politik lain?

Dasar PAS ialah Islam.

PAS bersatu atas dasar Islam seperimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an: "Berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan kamu berpecah- belah." Ali-Imran: 103. Berpegang kepada prinsip dan dasar Islam adalah pra-syarat kepada perpaduan. Perpaduan dan kesatuan hanya boleh dicapai selepas pendirian pertama dipegang dengan teguh.

Mampukah PAS memerintah?

Insya' Allah, PAS bersedia memerintah Malaysia sekiranya diberi mandat majoriti oleh rakyat dalam proses pilihanraya.

PAS wajib melaksanakan pembangunan negara sebagaimana parti lain yang menang dalam pilihanraya. Tetapi pembangunan material yang tidak diseimbangkan akhlak dan saksiyyah akan merosakkan negara. Agenda pemerintahan PAS ialah negara maju yang mendapat keampunan dan keredhaan Allah.

Mengapa PAS menjadi parti politik?

Menyuruh kepada kebajikan, menegakkan yang ma'aruf dan mencegah sesuatu kemungkaran memerlukan kuasa bagi melaksanakannya.

Kuasa pelaksanaan hanya boleh didapati secara sah melalui proses demokrasi yang dibenarkan dengan mengambil bahagian dalam pilihanraya.

PAS tidak beriman dengan sistem demokrasi negara tetapi mengambil manfaat daripada peluang yang diberikan (melalui sistam demokrasi) untuk menyatakan risalah Islam bagi menegakkan perundangan Islam dan memerintah negara dengan cara Islam sebagaimana yang dituntut oleh Islam.

Kaedah Usul Fiqh 1: " Jika tiada terlaksana sesuatu yang wajib sehingga ada perkara yang membawa ia terlaksana, maka tidak dapat tidak perkara tersebut juga menjadi wajib."

Kaedah Usul Fiqh 2: "Sesuatu perkara yang menjadi penjaga terhadap sesuatu hal itu, hukumnya adalah sama dengan yang dijaga..

No comments: