Alamat Baru Kami

Alamat Baru Kami

Klik di FOTO

Tuesday, January 12, 2010

Segera beramal sebelum datang fitnah

Dari lamanweb ilmudanulamak.com (Ustaz Ahmad Adnan Fadzil)

Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda; “Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah-fitnah (ujian) seumpana potongan-potongan malam yang gelap-gulita di mana seorang lelaki paginya beriman dan petangnya kafir atau petangnya beriman dan paginya kafir. Ia menjual agamanya dengan suatu mata benda dunia”. (Riwayat Ahmad, Muslim dan at-Tirmizi).

Huraian:
Hadis ini mendorong kita supaya segera mengerjakan amal-amal soleh sebelum tiba masa kita tidak lagi berdaya untuk melakukannya iaitu tatkala munculnya fitnah-fitnah (yakni ujian-ujian) yang memalingkan kita dari beramal di mana semakin hari fitnah itu menjadi semakin banyak dan bersusun-susun seperti tersusunnya kegelapan pada malam yang gelap gulita yang tidak disuluh cahaya bulan. Betapa hebatnya fitnah yang mungkin terjadi itu hingga Rasulullah s.a.w. menggambarkan seorang dalam masa sehari sahaja boleh berubah pendiriannya dari mukmin kepada kafir atau sebaliknya. Begitu juga ia tidak rasa berdosa lagi untuk menjual agamanya yang amat bernilai dengan harta benda dunia yang murah.
Rujukan:
Syarah Soheh Muslim, juz. 2, Tatimmah Kitab al-Iman, Bab al-Has Bil-Mubadarah Bil-A’mal...